Bel Agnes van Brussel: 06 209 63 489     


Heb jij wat rood voor mij


In de Stentor en andere Wegenerkranten van 23-11-2010

Iedereen is uniek en heeft zijn sterke en zwakke kanten. Als je die van elkaar kent, kan je beter samenwerken. Insights Discovery ontwikkelde een analyse voor werknemers, die het gedrag op de werkvloer verklaart aan de hand van een persoonlijk profiel in de vier kleuren, rood, geel, blauw en groen.


"Voorheen kon ik me wel ergeren aan de drammerigheid van een collega. Nu vraag ik hem mee bij een gesprek met een klant," vertelt Alex B, manager bij een ICT bedrijf. "Ik maak gebruik van zijn rode profiel en weet nu dat 'die drammerigheid' heel effectief kan zijn. Als ik zie, dat de klant iets te veel druk van mijn collega ervaart, kom ik met een alternatief voorstel, dat vervolgens gemakkelijk ingang vindt. Deze collega heeft veel rood in zijn profiel, dat staat voor dominant en actiegericht. Ik heb meer geel, wat staat voor inspirerend en sociaal. Samen bereiken we meer."
Alex B heeft in zijn bedrijf meegedaan aan een gedragsvoorkeuren-analyse van Insights Discovery en vulde een lijst met vijfentwintig vragen in. Op basis daarvan werd een persoonlijkheidsprofiel opgemaakt van twintig pagina's. "Ik vond het wel raar om dat te lezen. Ik herkende mezelf er helemaal in."
Insights Discovery baseert haar analyse op de baanbrekende inzichten van de Zwitserse psycholoog Carl Gustav Jung. Die werkte in zijn boek Psychologische typen uit 1917 vier basistypen van de menselijke persoonlijkheid uit. Rood staat voor dominant en actiegericht, blauw voor analytisch en systematisch, groen voor loyaal en coöperatief, en geel voor creatief en sociaal. Anne Buchanan bracht deze analyse als managementinstrument vanuit Schotland naar de Benelux en gaf aan zevenhonderd adviseurs/ bedrijven een licentie om het systeem te gebruiken.
Een van die adviseurs is Vincent van der Kraan met zijn trainings- en consultancybedrijf Questar. "Insights discovery is een concrete en heldere methode om mensen beter te laten samenwerken."vertelt hij. "De meeste mensen hebben van elke kleur iets, maar als je het in een grafiek ziet is er meestal een kleur die het hoogst scoort. Mensen met overwegend blauw en die met overwegend geel, werken niet gemakkelijk samen. Een geel persoon voelt zich geremd in zijn optimisme en creativiteit door een blauw persoon, die tijd nodig heeft om alle voors en tegens op een rijtje wil zetten en onafhankelijk en weloverwogen wil beslissen. Toch is blauw een kleur, die niet moet ontbreken in een organisatie. Het is de stabiele factor die zorgt voor stabiliteit en zorgvuldigheid. Het aardige van een analyse is dat je elkaars eigenschappen gaat herkennen en waarderen."
Petra F had aanvankelijk een hekel aan de collega tegenover haar. Ze kocht zelfs een plant om tussen hun bureaus in te zetten, zodat ze hem niet steeds hoefde te zien. Nadat ze als team een Insights Discovery-training volgden is er wel samenwerking mogelijk. Petra (overwegend geel) is een inspirerende spreker, maar heeft weinig oog voor details. Ze vraagt de, rijkelijk blauw bedeelde, collega nu vaak mee om na afloop van een lezing vragen te beantwoorden.
Timo van den Heuvel, hoofd van basisschool 'De Vuurvlinder' in Eindhoven, vroeg Van der Kraan om een trainingsdag voor zijn onderwijzersteam te organiseren. Voor het onderwijs is dat niet zo gebruikelijk. Insights Discovery wordt vooral in bedrijven ingezet. Maar Van den Heuvel heeft er geen spijt van. "De meer gebruikelijke trainingen zijn aardig voor het moment, maar het blijft niet echt hangen. Het mooie van Insights Discovery is, dat je er langer plezier van hebt. Die vier kleuren spreken mensen echt aan. Je kunt er steeds op terugkomen en iedereen weet meteen wat je bedoelt als je zegt dat iemand even zijn blauwe of rode kleur moet aanspreken. Op onze school was groen en geel heel dominant onder de 25 onderwijzers. Ze zijn creatief en houden van brainstormen, maar na drie vergaderingen over een nieuw rapport, ligt er nog geen enkel besluit." Gelukkig heeft Van den Heuvel zelf wel een behoorlijk portie rood in zijn profiel. Hij is heel blij met zijn huidige team, maar zoekt bij nieuwe vacatures toch ook naar kandidaten, die iets meer blauw en rood in zich hebben.
Frédérique Prins van '3 WERF recruitment marketing & management' constateert dat mensen geneigd zijn klonen van zichzelf aan te nemen. Zij waarschuwt daarvoor en stelt dat het beter werkt als verschillende typen mensen met elkaar samenwerken. Toch is Insights Discovery volgens Anne Buchanan niet ontwikkeld voor werving en selectie. "Het is met name nuttig om een team beter te laten functioneren en individuele medewerkers meer inzicht te geven waardoor ze hun talenten beter kunnen ontwikkelen."
Het gebeurt tijdens trainingen wel dat iemand zich niet herkent in zijn profiel. Als dat gebeurt kan dat confronterend zijn. Van der Kraan herinnert zich, dat een vrouw zich tijdens een workshop heel ongelukkig voelde met haar analyse, maar na een paar persoonlijke gesprekken klopte er toch meer van, dan ze zichzelf bewust was. Ze bleek een heel dominante vader te hebben en zich helemaal te hebben geconformeerd aan zijn wensen. Nu bleek dat ze weinig blauw en veel geel had, voelde ze zich schuldig als ze haar gele kwaliteiten inzette."
De Eindhovense schooldirecteur Van den Heuvel merkte dat Insights Discovery op zijn school nog op een andere manier doorwerkt. "De onderwijzers krijgen meer oog voor de verschillende talenten van de leerlingen en begrijpen nu dat je een kind niet steeds moet corrigeren als hij slordig werk aflevert. Je moet hem ook complimenteren omdat zijn werk origineel en creatief is."
Het gaat erom dat iedereen goed tot zijn recht komt, hoe verschillend ook.
Petra F en Alex B zijn niet de echte namen van de geïnterviewden
Info over Insights Discovery: www.insightsbenelux.com


Blauw Rood
voorzichtig veeleisend
precies besluitvol
bezonnen sterke wil
leergierig doelgericht
formeel zakelijk
Groen Geel
loyaal vriendelijk
bemoedigend enthousiast
meevoelend open
geduldig overtuigend
ontspannen prater

Zo kan je het ook zien (elk voordeel heb zijn nadeel)
Blauw Rood
gereserveerd agressief
saai beheersend
wantrouwend dominerend
afstandelijk intolerant
besluiteloos drammerig
Groen Geel
gedwee babbelaar
taai extravagant
moeizaam indiscreet
koppig selfkicker
inflexibel hectisch

Een Leidse familie in de vorige eeuw

09

Lees meer

© Agnes van Brussel 2021  |  Website door Buro Zutphen